Combból és hátból járás

2013.11.04. 07:59 patkószeg

A lókiképzés kapcsán megkülönböztetünk combból és hátból járó lovat. A hátból járó ló minden lépése illetve ugrása során, gerincének domborításával és süllyesztésével mozgásába bevonja a hátát is. A combból járó ló gerince viszont merev, az nem képez összeköttetést a ló eleje és hátulja között. Ilyenkor a ló mozgása feszes, lépése hangos és kemény.

Az a lovas, aki nem tud különbséget tenni a hátból járás és a combból járás között, az szaktudásának hibáját időnek előtt elöregedő testével fogja megfizetni!

A hátból járó ló gyakorlatilag nem kíván fizikai erőfeszítést lovasától, a munka a lovas számára nem megterhelő. Ezért van az, hogy minőségi lovaglást is lehet akár 70, 80 éves korban végezni. A combból járó ló merev háta viszont szó szerint tönkre teszi a lovas testét. A combból járó lovon ülő lovas rendszeresen panaszkodik hátfájdalmakra, lovaskarrierje a legjobb esetben is csak 50, 60 éves koráig tart.

A combból járó lóval dolgozó lovas rendszeresen panaszkodik a kemény talajra is. Megfigyeléséből annyi igaz, hogy lova valóban hangosan döngő léptekkel halad, de a merevség nem a talaj keménysége, hanem a kellő lovasérzés hiányából, a ló merevségéből fakad. Hányszor látni, hogy ugyan azon a talajon a hátból járó ló hangtalanul, rugalmasan, szinte macskaléptekkel jár.

A hátból járást nem csak az ülésével, hanem a szárakon is érzi a lovas. A könnyű és rugalmas támaszkodás a hátulsó lábakból eredő erő zablához való „eljutását”, a hátnak a mozgásba való bevonását is jelzi.
A hátból járó ló minden lépésénél, illetve vágtaugrásánál gerincével hullámzó mozgást végez. A hátból járás nem csak érezhető, de látható is.

De a hátból járás hallható is! A zabla rágása, a vágtában való egyenletes, mély lélegzés is a hátból járás jele a régi mesterek szerint!

1 komment

Címkék: hátból jár combból jár

Súlypont ide-oda

2013.11.02. 15:26 patkószeg

A campagnelovaglásban a terep akadályain a lónak biizonyos függetlenséggel, bizonyos önállósággal kell áthaladnia. Ennek megfelelően általában a lovasnak kell a ló súlypontjához igazodnia.

Az iskolalovaglásban ennek az ellenkezője történik. A lónak végletesen együttműködőnek kell lennie, ennek megfelelően a lónak kell folyamatosan igazodnia a lovas súlypontváltásaihoz. Változtassa bárhogyan a lovas a súlypontját, a lónak azonnal reagálnia kell arra!

Szólj hozzá!

A rút kiskacsa

2013.11.01. 08:27 patkószeg

A fiatal lónál az átlagon felüli alapadottságok töltik el gyönyörrel, harmóniával a szemlélőt. És ez természetes. Nem így van ez azonban az idősebb lónál. A képzettség előrehaladtával egyre inkább a kiművelt mozgás, a ló atletikusan ügyessé fejlesztett mozgáskultúrára az, amit mindenki szépnek lát

Ugyan így van ez az embernél is. Egy balettáncos, vagy egy néptáncos, azaz a kiművelt mozgáskultúrával rendelkező személy már tartásával, fellépésével kiviláglik környezetéből, szinte már kisugárzásával magár vonja környezetének figyelmét.

Vajon, a kettőnek, az alapadottságoknak és a később kifejlesztett mozgáskultúrának, mennyire szoros az összefüggése? Vajon csak kiugróan jó alapadottságokkal rendelkező lóval lehet-e komoly munkába kezdeni, vagy átlagos képességek birtokában is bele lehet vágni, akár a legmagasabb feladatok megcélzásába?

A válaszom az, hogy az átlagos képesség nem lehet akadálya a legkomolyabb kiképzői céloknak Az erő, az ügyesség, a mozgáskultúra fejleszthető! Sőt óvnék mindenkit a fiatal kori alapadottságok túlértékelésétől! A legmagasabb feladatok, a paffe, a passage, a sorozatos ugrásváltás, a vágtaperdülés, stb. későbbi megtaníthatósága és végrehajtásuk minősége alig van összefüggésben a fiatal korban mutatottakkal.

Attól mert valakinek rút kiskacsája van, attól még lehetnek merész gondolatai. Csupán szakmai hozzáértés, elszántság és kitartás szükségeltetik!

1 komment

Nyílt est!

2013.10.31. 07:10 patkószeg

bb1.jpg2013. november 5-én este 18-órai kezdettel beszámolót tartok Bent Branderupnál eltöltött egy hetemről. A szóbeli beszámoló után Zita nevű lovammal gyakorlatban is bemutatom a látottak legfontosabb részleteit. Az eseményre minden érdeklődőt szeretettel várok, a részvétel ingyenes.

Szólj hozzá!

Hátulról előre, előről hátra

2013.10.30. 14:52 patkószeg

Az elengedettség megítélése nem egyszerű kérdés. Legtöbben elintézettként kezelik az ügyet, ha többé-kevésbé engedelmes a ló, azaz nem áll a lovas segítséginek nyilvánvalóan ellen, azt így-úgy, de végrehajtja. Az általános vélekedés szerint különösen elengedett kategóriában tartozik az a ló, amelyik lengő hátával a lovas ülését a nyeregbe szívja, a nyeregbe tapasztja. És tényleg, ezeket a lovakat tulajdonképpen elengedettnek lehet tekinteni: így például a díjlovas versenyeken a bírók helyesen teszik, ha az ilyen lovak pontozólapján az elengedettséget pozitív osztályzattal értékelik. Az osztályzat akkor szokott különösen magas lenni, ha a fenti körülmények nagy mozgással párosulnak.

Azonban edzőként és különösen lovasként az elengedettséget szigorúbban kell vizsgálni. Mindenek előtt le kell szögezni, hogy a nagy mozgásnak, a különös alapadottságnak semmi köze sincs az elengedettséghez. Szintén meg kell jegyezni, hogy az elengedettséget nem elég általánosságban vizsgálni, hanem a ló minden egyes testrészére, testtájára ki kell, hogy terjedjen az ellenőrzés. Külön-külön kell megvizsgálni a tarkó, a nyak, a vállak, a hát, a csípő és a hátulsó lábak izmait és ízületeit, hogy az izmok kellően fesztelenek-e, az ízületek kellően hajlékonyak-e.

Ha a hátulsó lábakban ébred toló- valamint hordozóerő és az eljut a zabláig, akkor nagy probléma nincs egyik testtáj elengedettségével sem. Ha azonban ez nincs meg, akkor nem lehet a helyzetet a hátulról előre lovaglással megoldani, az elakadt erőt nyilvánvalóan nem lehet „továbbtuszkolni”. Az ilyen lovat legalább részben merevnek, vagy nem kellően elengedettnek kell minősíteni és meg kell vizsgálni, hogy a merevség a ló melyik részén állít akadályt a hátulról előre áramló erőnek.

Érdekes, hogy minderről a legtöbb információt a szárak adják a lovasnak. A felvevő szársegítség alkalmazásával a lovas pontosan meg tudja állapítani azt, hogy a felvétel a zablától a ló vajon melyik testrészéig terjed ki, van-e olyan testtája a lónak, ahol a ló blokkolja a felvételt. A blokk ott van, ahol a ló a felvételnek ellenáll és ahol az ellenállás tapasztalható, ott nem kellően elengedett a ló, annak a testrésznek az elengedettségén külön kell „dolgozni”, hogy a hátulról előre áramló erő akadálytalanul eljuthasson a zabláig. Természetesen a szár csak az ellenállás pontjáig ad információt a ló elengedettségéről, az, hogy a blokkolt testrész „mögött” mi történik, arról nem.

Ezért van az, hogy a nagy lovasmesterek ugyan hátulról előre lovagolnak, mégis az elengedettségen a ló testtájai szerint előről hátrafelé haladó sorrendben dolgoznak.

Szólj hozzá!

Címkék: elengedettség

Vágta lábsorrendek

2013.10.27. 23:26 patkószeg

A vágtának többfajta lábsorrendje létezik. A normál (campagne) vágtának három üteme és lebegési fázisa van. Az első ütemben a külső hátulsó láb ér földet, a második ütemben a belső hátulsó és a külső elülső egyszerre ér földet, a harmadik ütemben a belső elülső láb ér földet.

Az iskolavágta négyütemű. A lovas a hátulsó lábakat, azok hamarabbi előrevitelére ösztönzi, a belső hátulsó láb a külső elülsőnél hamarabb ér földet. A lebegés fázis lecsökken, akár meg is szűnhet.

Ha a hátulsó lábak a normálisnál lassabban lendülnek előre, például a ló merev, akkor is négyüteművé válik a vágta, de ekkor azért, mert a külső elülső láb földet érése megelőzi a belső hátulsó lábat. Ekkor azt mondjuk, hogy a ló passzban vágtázik.

Szintén négyütemű a versenyvágta. A lebegési fázis ilyenkor megnő, a belső hátulsó láb határozottan hamarabb éri a földet, mint a külső elülső. Az alábbi videó a versenyvágta lábsorrendjét mutatja:

Szólj hozzá!

Címkék: lábsorrend

Mélyen - előre

2013.10.26. 08:29 patkószeg

A mélyen - előre elv, a ló nyakának mélyrelovaglása, valamint a ló előrelovaglása a lókiképzés talán legismertebb gondolata. A hosszú és mély nyak az izmok nyújtását célozza, az előrelovaglás a hátulsó lábak aktivitását, súlypont felé való lépését biztosítja.

A mélyen - előre való lovaglásnak azonban két korlátja van. A nyak csak bizonyos szintig mélyíthető, ugyanis a mélység egy bizonyos fokánál az alsó nyakél a vállak szabadságát kezdi korlátozni, blokkolni.

A nyak mélyre és előrenyújtásával a súlypont előretolódik. Álló helyzetben, vagy alacsony iramnál a ló ugyan meg tudja tartani egyensúlyát, de az előrelovaglás mértékének határa van, az iram növelésével, különösen a fiatal ló képtelen megtartani egyensúlyát, önhordását elveszti, a zablára dől.

Szólj hozzá!

Címkék: mélyen - előre

Lovaglás állított pálcával

2013.10.24. 08:29 patkószeg

pluvinel.jpgA lovas a lóval való kommunikációja során kétfajta segítséget használ. Az elsődleges segítség az ülés. Ha a ló az elsődleges segítségre nem, vagy nem kellő mértékben reagál, a lovas másodlagos segítségekkel egészíti ki, erősíti meg jelzését. A másodlagos segítség a szár, a kéz, a comb és a csizma.

A szár a vállak oldalirányú vezetését segíti.

A kéz a nyak és fej fel, illetve mélyreigazítását segíti.

A comb a csípő oldalirányú vezetését segíti.

A csizma a hátulsó lábak szorgalmasságát segíti.

Ha a másodlagos segítség még mindig nem elég, akkor a lovas pálcát használ, mégpedig a lónak azon a pontján, ahol az elsődleges és a másodlagos segítséget tovább akarja fokozni. Ez lehet a ló nyaka, válla, csizmatájék, csípő, comb, vagy farbúb. Persze a segítségadást lehet, hogy a jobb, lehet, hogy a baloldalon kell adni. A különböző pontok gyors megérintése úgy a legegyszerűbb, ha a lovas alaphelyzetben maga előtt, állítva tartja a pálcáját.

Szólj hozzá!

Campagne és iskolajármódok

2013.10.23. 19:16 patkószeg

Az alapjármódok, a lépés, az ügetés és a vágta campagnejármódok. Ettől eltérnek az iskolajármódok. A jobb egyensúly érdekében az iskolalovas a hátulsó lábak korábbi előrevitelére késztetik lovukat.

A normál lépés, a campagne lépés négyütemű. A patadobbanások egyenlő időközönként hallatszanak. A mozgás során lebegési fázis nincs, egyszerre vagy egy, vagy két láb van a levegőben. Mielőtt például a jobb elülső lábát letenné, a ló a bal hátulsót már felemeli. Két lába van a levegőben: a jobb elülső és a bal hátulsó. A másik kettő a földön van. A jobb elülső van legelöl, a bal hátulsó van leghátul, hátrébb van, mint a másik hátulsó lába.

Az iskolalépés során a bal hátulsó láb kicsit hamarabb lép: közelíti a jobb elülső mozgását. Szélső esetben egyszerre érnek talajt. Ha ennek a jármódnak a mozgását megfigyeljük, azt fogjuk tapasztalni, hogy szintén van olyan pillanat, amikor két láb van a levegőben. Mielőtt a jobb elülső láb a földet érné, a bal hátulsó is a levegőben van, de ha ekkor készítenénk fényképfelvételt, akkor azt tapasztalnánk, hogy a bal hátulsó megelőzi a jobb hátulsó lábat. A fénykép rendkívül hasonló lenne ahhoz, mintha a ló ügetne.

Ha a ló viszont valamilyen ok miatt lassabban emeli fel a lábát a természetesnél, például merev, akkor az azonos oldali lábak egyidejű előrelendülését közelíti a ló. Ekkor passzban halad a ló.

Hasonló a helyzet a vágtánál. A campagne vágta háromütemű. Ha a hátulsó láb kissé hamarabb lendül előre a vágta négyüteművé válik, mert a belső hátulsó láb hamarabb ér földet, mint a külső elülső. Ez az iskolavágta. A lebegési fázis lerövidül, vagy megszűnik. A jó perdülésnél ezt lehet tapasztalni: megszűnik a tiszta három ütem és a lebegési fázis.

Ha a ló merev, akkor a fentiek ellenkezője tapasztalható. A hátulsó láb lelassul, a vágta szintén négyüteművé válik, de úgy, hogy a külső elülső láb ér hamarabb a földre, megelőzve a belső hátulsó lába. Ekkor is passzban jár a ló, bár vágtázik.

7 komment

:( & :)

2013.10.18. 13:21 patkószeg

iskolaállj.jpgVéget ért! :(

Alaposan megfürödtem az akadémista lókiképzési kultúrában.

Nem kétséges számomra, hogy a lókiképzés a közeljövőben alapvető fordulatot vesz. Aki magas minőségben akarja lovát képezni, aki boldogságot, örömöt kíván magának és lovának, az nem kerülheti meg, nem kerülheti el ezt, az évezredek óta művelt stílust, ezt az évezredek óta gyakorolt művészetet.

Nekünk, magyaroknak természetesen meg vannak a magunk sajátosságai, amitől örökségünk kötelezettségei miatt nem térhetünk el. A nemzetközi trendeket adaptálnunk kell saját lovainkhoz, környezetünkhöz. De a szakma alapvetéseit nem kerülhetjük el, azt tiszta forrásból kell újraépítenünk.

Minden esetre jó lesz hazamenni, jó lesz a saját lovaimmal foglalkozni. :)

(Barátaimnak meg ezúton üzenem, hogy a napokban személyes beszámolóra szeretném őket invitálni.)

Szólj hozzá!

Mesterről mesterre

2013.10.15. 17:39 patkószeg

bb_1.jpg

Bent Branderup elődje Egon von Neindorff

Egon von Neindorff elődje Richard Wäjten

Richard Wäjten elődje Ottó Lörke

Ottó Lörke elődje Felix Bürkner

Felix Bürkner elődje Hans von Heydebreck

ottolorke.jpgHans von Heydebreck elődje Paul Plinzer

Paul Plinzer elődje Gustav Steinbrecht

Gustav Steinbrecht elődje Louis Seeger

Louis Seeger elődje Maximilien Weyrother

Maximilien Weyrother elődje Adam Weyrother

pluvinel.jpgAdam Weyrother elődje Francois de La Guérinière

Francois de La Guérinière elődje M. Wendeuil

M. Wendeuil elődje Antoine de Pluvinel

Antoine de Pluvinel elődje Giovanni Pignatelli

Giovanni Pignatelli elődje Frederico Grisone

Frederico Grisone elődjei pedig a Bizáncot elfoglaló török seregek elől Itáliába menekülő lovasmesterek.

És így tovább, és így tovább...

2 komment

Húsz éves álom

2013.10.14. 17:17 patkószeg

bb.jpgNagyon furcsa érzés! Kb. húsz évvel ezelőtt a mai napot megálmodtam. Illetve nem is a mai napot, de ezt a helyzetet. Nem éjszakai álom volt, hanem álomszerű érzés, ami akkoriban gyakran "meglátogatott". Bár még fogalmam sem volt arról, hogy létezik ilyen, de azt álmodtam, hogy egy magasiskolában vagyok Németországban és oktatást kapok, a lehető legjobbat.

Bár végül is nem Németországban, hanem Dániában, de a többi stimmel. Nem különös? Tegnap este érkezem Bent Branderuphoz, az Akademic Art of Riding nagymesteréhez, a klasszikus lókiképzés köztünk élő ikonjához. Meghívása egy hétre szól, aminek a szakmai része a mai napon kezdődött!

Szólj hozzá!

Lájkeső!

2013.10.11. 11:23 patkószeg

IMG_3017kicsi.jpgKedves Barátaim!

Tegnapi, Jó lovat..., címmel írt bejegyzésem ismét lájkesőt hozott. Nagyon köszönöm Nektek - erősít a Zabla és Kengyel blogbejegyzéseinek folytatására.

Mindezzel együtt úgy gondolom, hogy minden lájkolás, minden megosztás a magyar lovaskultúrát támogatja!

Szólj hozzá!

Jó lovat...

2013.10.10. 06:10 patkószeg

Jó lovat venni nem lehet, csak "csinálni".

És hát, hogyan is lehetne venni?! Jó lovat senki sem ad el. A jó ló olyan, mint a fehér holló: a jó ló kényelmes, a jó ló engedelmes, a jó ló keresi gazdája akaratát, a jó ló boldogságot ad lovasának. A jó ló olyan érzést ad, hogy lóról szállva, szinte azonnal visszavágyik rá lovasa. A jó ló lelki társ. A jó ló nagyon-nagyon hosszú, évekig tartó munka eredménye! A jó ló kiképzőjét dicséri! Hogyan is gondolhatná bárki, hogy a jó ló eladó?!

Azt mondják, amatőrt a profi lovastól az választja el, hogy az előbbi nem tud lovától megválni, nem tudja eladni.

A LOVAS MESTER MEG NEM AKARJA!

1 komment

Krosszoljátok a fingereiteket! (Szorítsatok!)

2013.10.09. 07:08 patkószeg

kf.jpgA hétvégi nyílt nap programja kivételesen izgalmasnak ígérkezik! Két vendégemmel, két lókiképző mesterrel, Lezsák Leventével és Szokola Csabával "hangosan gondolkodva" szeretnénk körbejáni a moden díjlovaglás és a klasszikus lókiképzés különbségeit, egyezőségeit.

A nyílt nap, immár szokásosan elméleti előadással kezdődik, amelyben a modern és klasszikus megközelítésnek a magyar lovaskultúrát érintő (és számunkra kötelezettségeket jelentő) vonatkozásairól fogok beszélni: Az idomítási skála és a hagyományos szemlélet közötti eltérésről, az átengedőség egyes kérdéseiről és az iskolajármódok értelméről, fontosságáról.

Az esemény színvonalát növeli Szokola Csaba döntése, hogy a nyílt napon Arco Polo Z nevű lovával vesz részt, így a vendégek az idei magya bajnokság legeredémnyesebb Magyarországon készülő lovát láthatják a legmagasabb díjlovas feladatokban a lovas kommentálásával!

Lezsák Levente Londonból érkezik, szóval mindenki krosszolja a fingereit (szorítson), hogy repülőgépe különösebb késés nélkül érkezzen haza!

(Persze Zita nevű lovammal én is ott leszek! Ezt se feledjétek!)

Szólj hozzá!

Őszi akadémia 3.

2013.09.27. 08:46 patkószeg

Az alábbiakban mellékelt videón látható előadás is az elmúlt hétvégén, Sabine Oettel Őszi akadémiáján került bemutatásra:

Szólj hozzá!

Őszi akadémia 2.

2013.09.24. 08:26 patkószeg

A tegnapi blogbejegyzés videója után ma, Sabine Wagner és Sabine Stemeseder munkáját adom közre, amit Sabine Oettel Őszi akadémiáján mutattak be.

Szólj hozzá!

Őszi akadémia

2013.09.23. 09:20 patkószeg

Aki nem jött el, az csúnyán bebukta! A következő napokban felvételeket közlök Sabine Oettel hétvégi Őszi akadémia című eseményéről:

3 komment

Címkék: Sabine Oettel

Egyedül nem megy!

2013.09.20. 07:52 patkószeg

bb6.jpgA lovaglás, a lókiképzés kultúrát testesít meg: egyedül, társak, segítők nélkül művelni nem lehet.

A lovasnak rendszeresen ellenőriztetnie kell magát és ezt még a legnagyobbak sem kerülhetik meg. Idézhetném most ismét Kókayt, aki a Hátulról előre című írását így kezdi: "A lovaglásban a jóhoz nagyon közel áll a rossz. A lovas észre sem veszi, s a jó útról a gyors eredmény utáni törekvés rossz útra téríti."

A lovas mellett, vagy a kör közepén álló segítő jelenléte nem jelent hierarchiát. Nem jelenti azt, hogy a segítő jobb lovas, vagy okosabb a lovasnál. A legkomolyabb lovasmesterek is kontroll alatt végzik munkájukat. Nem csak saját magukat segítik ezzel, de nyíltan felvállalt alázatukkal szakmai magabiztosságukról tesznek tanubizonyságot.

(A segítség rendszeres igénybevételének hiánya értelem szerűen a fentiek ellenkezőjét jelenti.)

1 komment

Címkék: alázat

Az az igazság, hogy…

2013.09.17. 08:31 patkószeg

Az egyenesség kérdése nem egyszerű. Egyenes az a ló, amelyik elülső lábaival a hátulsók előtt jár. A kérdés nem egészen egyszerű, hiszen a hátulsó lábak szélesebben állnak, mint az elülsők, tehát fizikailag lehetetlenség a tökéletesen két patanyomon való mozgás. Az egyenesség kérdését éppen ezért csak a kirívó ferdeség, vagy a több patanyomon való mozgás (vállat be, farat be, oldaljárás) esetén szokás ténylegesen a patanyomvonal megfigyelésével minősíteni. A kérdést általában a lovasérzés alapján minősítjük: például a két oldal különböző erősségű támaszkodásán, vagy a ló két oldalra történő különböző fordíthatóságán. És ebbe a kategóriába esik az ügyesség kérdése! Akármennyire is egyenes formálisan a ló, mozgása közben akármennyire is két patanyomon mozog (mozgás közben nem tér le egyik irányba sem a patanyomvonalról), akkor is gyakran azt lehet tapasztalni, hogy az egyik kézre ügyesebb, mint a másikra.

Hogy miben nyilvánul meg az ügyesség kérdése, amikor az probléma lehet? A legmagasabb feladatoknál, a magasiskolai feladatoknál már a legkisebb tökéletlenség is problémát okozhat! Találkoztam már olyan problémával, hogy redoppban a ló egyik kézen keresztezett. A lábsorrend tökéletes volt, egyik patadobbanásra a két hátulsó, másik patadobbanásra a két elülső láb ért a földre, de míg jobb kézen, helyesen, a jobb elülső láb haladt előrébb, addig a hátulsó lábaknál ez fordíva volt, a bal hátulsó előrébb volt a jobb hátulsónál. A ló keresztezett, a bal hátulsó lábat szívesebben terhelte, mondhatjuk a bal hátulsó lábával ügyesebben tudta az iskolaegyensúly extra terhét kezelni.

De ugyan ez áll az iskolaálljra is. A két oldalra nagymértékben különböző ügyességből az fakadhat, hogy az iskolaállj feladat közben az egyik kézre (az ügyetlenebb kézre) nem tartja meg hajlítottságát a ló, magát enyhén a másik oldalra hajlítja és – bármelyik kézen is dolgozunk – mindig ugyan azt az elülső lábát emeli fel a gyakorlat végrehajtása során, hátulsó lábait vizsgálva, mindig ugyan az a láb lesz kissé előrébb, mindig ugyan arra a lábra esik kissé nagyobb teher.

Érdekes, hogy a kézen történő sok munka meg tudja „fordítani” a ló ügyesebbik oldalát. Azt gondolom, hogy ezért van az évszázados vita, hogy a ló jobb kézen vagy bal kézen ügyesebb. Aki csak nyeregből dolgozik, az azt érezheti, hogy lovát jobb kézen könnyebb lovagolni, míg, aki kézen is dolgozik (és hát valljuk be, kézen sokkal egyszerűbb bal kézen dolgozni, ezért óhatatlan az aszimmetrikus mennyiségű munkavégzés) szóval az ilyen kiképző szembesülhet azzal, hogy a ló ügyesebbé válik a bal kézre, még lovaglás során is egyszerűbbé válhat a munka bal kézen.

Szólj hozzá!

Címkék: egyenesség

Megvan a két győztes!

2013.09.16. 20:57 patkószeg

sabine.jpgBogár Eszter és Bruckner Zsófia nyerte az ingyenes németországi tanulmányutat!

A Sabine Oettel őszi akadémiáján való költségmentes részvételre hirdetett pályázat nyerteseiről ma döntött a bíráló bizottság. A bizottság tagjai (dr. Hecker Walter, Pruttkay Zoltán és Tuska Pál) a ma délután megtartott ülésen Bogár Esztert és Bruckner Zsófiát nevezte meg a pályázat nyertesének. Minden pályázónak ezúton szeretném megköszönni erőfeszítéseiket.

Külön szeretném megköszönni a lovasok.hu támogatását!

lovasokponthu.jpg

Szólj hozzá!

Nyílt nap!

2013.09.12. 21:12 patkószeg

Díjlovaglás és klasszikus lókiképzés dr. Gőblyös Istvánnal, Lezsák Leventével és Szokola Csabával

2013. október 11-én 17 órai kezdettel

Helyszín: Kajászó-Szentpéterpuszta Lovarda

Belépési díj: 1.500 forint

Program:
17:00 Elméleti előadás: A modern és klasszikus lókiképzés (Előadó: dr. Gőblyös István)

18:00 Lezsák Levente: Gyakkorlati bemutató - Az együttműködési készség, a bizalom és a követő magatartás kialakítása (Berkenye nevű lovával)

19:00 Szokola Csaba: Gyakorlati bemutató - Feladatok a Nagydíjból, kommentárokkal (Fer Latino nevű lovával)

20:00 dr. Gőblyös István: Gyakorlati bemutató - Elengedettség, egyensúly, egyenesség és az iskolajármódok (Zita nevű lovával)

21:00 Beszélgetés

Szólj hozzá!

Na, kérem szépen!

2013.09.11. 18:32 patkószeg

iskolaállj.jpgOktóber 14-e és 18-a között mindenki várhatja a Toreby-i leveleket! Ma véglegesedett, hogy Bent Branderup meghívására egyhetes elméleti és gyakorlati oktatáson veszek részt a mesternél.

Minden nap beszámolót küldök.

Szólj hozzá!

Nemzeti lovaskultúránk

2013.09.10. 13:45 patkószeg

Borsos_Huszár.jpgAz alábbiakban a hétvégén lezajlott, Hagyományőrzés és klasszikus lókiképzés című nyílt napon elhangzott előadásom egyik gondolatsorát teszem közzé:

PRIORITÁSOK ÉS A NEMZETI JELLEGŰ LÓKIKÉPZÉS

A jól kiképzett lónak az elengedettségtől a kényelmesen lengő hátig, az önhordástól a zászlózó farokig annyi kívánalomnak kell megfelelnie, hogy azok felsorolása is szinte lehetetlen. Ezek mindegyikének megfelelő színvonalon, egyszerre kell teljesülnie, mégis minden lókiképző valamilyen sorrendet, prioritást állít fel: meghatároz magának egy, vagy több olyan kívánalmat, ami a többi fölött áll. A western pleasure stílusú lovaglás például az elengedettség végletekig való fokozását favorizálja. A paso fino stílusú lovasok a szorgalmat fokozzák a lehetőségek határáig. A modern díjlovas a ló képességeit szeretné azok teljességében felmutatni. A barokk lovas a lókiképzés művészetét állítja gondolkodásának középpontjába és a ló mozgáskultúráját csiszolja a lehető legfényesebbre. A prioritások különbözőek, ennek megfelelően a végeredmény is eltérő.

Mi, magyar lovasok is rendelkezünk prioritással, amelyet nemzeti hagyományuk határoz meg! Ezek a hagyományok a magyar könnyűlovas-huszár haditechnikához kapcsolódnak. A magyar harcos, a magyar lovas a legkorábbi emlékektől a XX. század elejéig következetesen a könnyűlovasság kultúráját tartotta magáénak. Így volt ez a honfoglalás idején is és a koraközépkori Magyar Királyságban is. A könnyűlovas kultúra a XV. századra nyugat európai hatásra ugyan hanyatlásnak indult és a kultúra fennmaradása a még csak részben asszimilált katona testvérnépeknek, a jászoknak és a kunoknak köszönhető, de a XVI. századi török-magyar háborúban ismét erősödésnek indult. Ennek a kultúrának, a török kiűzését követően, a közel kétszáz éves szünet után az európai hadszíntéren megjelenő huszárság volt a megtestesítője. Ekkorra az európai lovaglás a királyi és fejedelmi udvarok szinte öncélú, akadémikus kultúrájába fordult és a magyar huszárok, mélyen az ellenség területén megjelenő, terepen is nagy sebességgel, az akadályok leküzdésére is képes lovaskultúrája rendkívüli meglepetést, megrökönyödést és heves szakmai vitákat váltott ki még a legkomolyabb szakemberek körében is. Ez az újfajta lovaglás az alapja a modern stílusnak és ezt az újfajta lovaglást testesíti ma meg leginkább a militaty szakág. Az ilyen irányú képzettséggel rendelkező lovakat pedig campagne lovaknak nevezik. Mindezzel együtt nem feledhető, hogy a fentebb részletezett tulajdonságok mellett a magyar lovaskultúra részét képezte a párviadalok igényeit kielégítő magasiskolai képzettségű ló is. Míg Nyugat Európában mindmáig zajlik a modern és klasszikus lovaglásról szóló vita, addig a magyar lovaskultúrában mindig is megtalálható volt mind a két stílus, egymást kiegészítő, értelemszerűen harmonikus jelenléte: hiszen a magyar huszárnak - egyéni harcos lévén - hol ezt, hol azt kellett használnia!

A magyar hagyományok ezért a gyakorlatiasságot tekintik prioritásuknak úgy a campagne szintre kiképzett ló esetében, mint a továbbképzett, a magasiskolai képzettséggel is rendelkező ló esetében. A campagne ló esetében ez élesen szemben áll a terepen ész nélkül történő lovaglással, az úgynevezett anglomániával, a magasiskola esetén pedig a kultúra tűzzel teli és nem a végletekig kilúgozott, vér nélküli, akadémista stílust jelenti! A magyar lovast alapvetően nem az egyes feladatok végletesen tökéletes végrehajtása vezérelte, hanem annak tartalmi része, azaz a lényeg!

Szólj hozzá!

Címkék: hagyományőrzés nemzeti lovaskultúránk

Köszöntő

2013.09.07. 07:41 patkószeg

Az alábbiakban v. Győrffy-Villám András, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség örökös tiszteletbeli elnökének köszöntőjét közlöm, amit a Hagyományőrzés és klasszikus lókiképzés című nyílt nap résztvevőihez írt.

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a nyílt nap szervezőit, előadóit és vendégeit!

Lehet-e lovasnak, hagyományőrzőnek vonzóbb téma, mint a klasszikus lókiképzés, és a magyar katonai lovas kultúra?

A bizalom és az együttműködés, a testi és lelki egyensúly, olyan fogalmak, amelyek lónak és lovasának nélkülözhetetlen alapot jelentenek!

Hiányzik-e jobban valami a szakmából, mint a fenti fogalmak? A kérdést tegye fel minden szakmabeli, s a válasz ugyanaz lesz. Miközben tehetséges fiatalok tucatjai tűnnek fel az ugrósport területén, vagy a díjlovaglásban, miközben – hála Istennek újra világraszóló győzelmeket ünnepelhetünk fogathajtásban, aközben – tisztelet a kivételeknek, egyre felszínesebb a ló kiképzés, egyre kevesebb ló jut előre a szakági szinteken.

A ló kiképzése, legyen az klasszikus, erőszakmentes, western, vagy bármi csak akkor eredményes, ha a minden módszerre igaz alapelveket betartják. Ahogy az egykori örkénytábori mesterek emlegették, csak módszerbeli különbségek vannak, egyébként két féle lovaglás létezik : helyes, azaz jó, és helytelen, vagyis rossz!

A mindenre érvényes alapelv pedig a következő. A lovaglást képzeljük el egy építkezésnek, ahol házat akarunk építeni, igény szerint kunyhót, vagy palotát. Bármelyikbe vágjunk is bele, egy biztos: Csak megfelelő, szilárd alapra építhetjük. Csak akkor léphetünk tovább, ha ezt hiánytalanul elvégeztük, mert ha nem, talán még eljutunk az első emeletig, nagy szerencsével a másodikig is, de csak idő kérdése, hogy az épület mikor omlik össze…

Így van ez a lovaglásnál is, és ezek az alapok jelennek meg itt a mai napon.

Aki mesterségesen fel akarja gyorsítani a kiképzést úgy, hogy átugrik szakaszokat, az kockázatos vállalkozásba kezd, és csak idő kérdése, mikor reked meg az egyik „alsó emeleten”, ha nem esik vissza a földszintig…Vajon miért reked meg a legtöbb ugró lovas korán, és miért nincs jóformán megfelelő nemzetközi szintű díjlovasunk, és lovunk?

A választ a mai rendezvény adhatja meg.

A klasszikus elvet vallók és gyakorlókon kívül talán csak az a néhány száz lovas hagyományőrző huszár kezdi felismerni, hogy az egykori magyar katonai ló kiképzés olyan érték, amely nélkül a mutatvány kimerül a szép ruhák látványában és a harci bemutatók dinamizmusában, ami nem kevés, de nem elég. Lónak és lovasának egyaránt cél legyen a magas szintű harmonikus együttműködés, erre adhat útmutatást a mai nap. A szakma hiteles képviselői győzzék meg a sporttársakat, bajtársakat, hogy érdemes azt az utat járni, amelyet elődeink kijelöltek, és évszázadokon keresztül eredményesen műveltek. Aki koránál fogva olyan szerencsés, hogy még a nagy öregektől tanulhatott, az tudja, mit jelentenek a fenti gondolatok, aki pedig fiatalabb, az éljen az idősebbek tapasztalataival.

Ennek szellemében kívánok mindenkinek eredményes munkát!

Lovasbaráti üdvözlettel

v.Győrffy-Villám András

 

Szólj hozzá!

lovasblog

Gőblyös István: Lovakról, lovasokról - lovaknak lovasoknak

E-mail a szerzőnek

Kövess!

 

Friss topikok

  • Tibor Tóth: Jogos! (2015.07.07. 13:43) Kunfakó
  • solidaxle: Az erőszak ott kezdődik, amikor - akár így, akár úgy - rákényszeríted az akaratodat egy állatra. H... (2015.06.29. 22:46) Az erőszakoskodás ott kezdődik, ahol...
  • Andrea Oláh: Sok sikert és jó utat kívánok! :) A többnapos túrázás egy másik nagyon szép oldala a lovaséletnek. (2015.06.27. 15:12) -1. nap: Jászszentlászló - Bugac - Jászszentlászló
  • Szűcs Antal: Sőt, szerintem ez mutatja meg, hogy a lovas milyen magasságba tudott fejlődni, felül tud-e emelked... (2015.06.14. 09:59) Az a "bizonyos" ló
  • magyar_lovaskultura: Kedves István! Én bizony másként kötöm a kuncsomót, mégpedig azért, mert bár a kuncsomó valóban ne... (2015.06.13. 15:19) Kunkötés másképp (Update)

Címkék

akadály (2) akadémista stílus (1) alázat (1) Andrássy (1) átengedőség (5) Bad Füssing-i levelek (10) ballotade (3) Baucher (1) bértartás (28) Branderup (7) brida ülés (2) campagne lovaglás (1) capriole (3) carré (1) carriere (2) combból jár (1) combból járás (1) cordeo (1) courbette (2) croupade (3) csizmasegítségek (1) dámanyereg (4) délceglépés (3) díjlovaglás (35) díjugratás (5) dopping (1) durvaság (1) egybevágó segítség (1) egyenesség (6) egyensúly (4) együttműködésikészség (2) elengedettség (11) engedelmesség (1) falkade (1) farat be (5) felelős lettél (1) felfényesedett mozgás (1) feligazítás (3) féloldalazás (1) felvétel (3) fiatal ló képzése (7) fogathajtás (1) frederiksborgi ló (1) futószárazás (7) gineta ülés (1) göblyös (24) hagyományőrzés (1) hagyomány kötelez (4) Hanthy (1) használati ló (1) hátból jár (1) hátból járás (1) helyes ülés (1) hiperinflexió (1) Horthy (1) hosszhajlíás (4) ideális lóméret (1) idomítási skála (1) Iskoalugrás (2) iskolaállj (15) iskolaegyensúly (3) iskolafeladat (3) iskolafelvétel (2) iskolajármód (4) iskolalépés (10) iskolalovaglás (5) iskolavágta (5) jármódok anyja (2) Josipovich (1) kajászó szentpéterpuszta (28) kapicán (7) Keméry (2) kengyelhossz (5) kétütemű lépés (1) kikötőszárak (6) klasszikus lókiképzés (1) knabstrupper (1) Kókay (2) koncentráció (1) konchajlítás (1) középügetés (2) különválasztott segítség (1) kunfakó (3) kunkötés (1) lábsorrend (1) LDR (1) lendület (7) lépés (2) levade (6) (35) lókiképzés (31) lókiképzés egyszerűen (2) lótartás (31) lovaglás (57) lovasakadémia (1) lovassport (41) Lovas Élet (11) lovas fogalomtár (1) Lovas Nemzet (6) ló a lovas ülésén (1) Magasházy (1) magasiskola (1) mélyen - előre (1) mélyre lovaglás (2) mély nyak (2) ménesvezér (1) mezair (3) military (6) modern és klasszikus (2) Moys (3) mslt (7) munka kézen (2) nagykantár (2) nehéz osztály (1) Némethy Bertalan (1) nemzeti lovaskultúránk (1) női nyereg (2) Nuno Oliveira (2) Nyári lovasakadémia (1) nyílt szakmai est (1) nyílt szakmai nap (1) oldaljárás (1) önhordás (2) öntartás (1) összeszedettség (6) osztrák-magyar hajlítás (1) Pados (1) passade (1) passage (8) Pegazus (1) perdülés (1) pesade (7) piaffe (11) pilár (2) puhaság (1) redopp (12) repulon (1) repulon passade (1) rollkur (1) Sabine Oettel (8) sarabande (1) Seeger (1) segítségek (1) spanyol lépés (3) Steinbrecht (1) Stenbeck (1) súlypontáthelyezés (1) száronlét (5) szártartás (1) szár mögött (1) Szent György (1) szinkronizáció (1) támaszkodás (2) Tászler Melinda (1) természetes (1) terre-a-terre (13) teszt (4) Tünde (4) ügetés féllépés (1) ugrásváltás (9) ugrásváltás kézen (1) ütem (1) vágta (3) vállat be (5) vezetés kézen (1) videónapló (3) vonal mögött (2) Weyrother (3) Zazie (7) Zita (5) Címkefelhő

Utolsó kommentek